เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
^khreūang_deūm -aēn-kø-hø = ^khreūang_deūm -ael-kø-hø
[เคฺรื่อง-ดื่ม แอน-กอ-ฮอ = เคฺรื่อง-ดื่ม แอล-กอ-ฮอ]
 alcohol
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
  • Beverage
  • Food
  • Hotel